MENÜ

7/24 HIZLI İLETİŞİM

  • TEL: 0 226 246 08 88

  • FAKS: 0 226 245 84 99

  • Telefon 0 226 246 08 88

  • Çalışma saatlerimiz PZT - PZ 08:00 / 18:00

  • E-Mail Adresimiz info@umutmermer.com

MERMER

MERMER

Mermer hem yapı malzemesi, hem de süsleme ve dekorasyon amacıyla çok sıklıkla kullanılan taşlardan biridir. Jeolojik tarihi çok uzun ve çeşitlidir. Mamül ürün haline gelinceye kadar uzun bir yolculuk geçirmektedir. Bu, fiziksel ve kimyasal değişikliklerden oluşan karma bir süreçtir. Katedilen zaman farklı olmakla birlikte, milyonlarca yıl sürdüğü de görülmektedir. Bölgesel metamorfizm, yüksek basınç ve ısı seviyesine tabi olan bü yük bir malzeme kitlesini etkilemektedir; bu ise fizyonomi ve bileşimde değişiklikler meydana getirmektedir. Metamorfik değişimler hem yoğun hem de yaygındır. Süreç birçok şekilde olabileceği için kümülatif etki, kayanın “yolculuğu”nu yeniden yapılandırma yönünde güçleştirmektedir. Son bileşim, başka bir deyişle görünüş de her suni mermer in tek ve eşsiz olmasını sağlayacak şekilde kayada mevcut farklı saflıklara bağlı olarak gayet değişik olabilmektedir. Yani, şekil, ebat ve mineral taneciklerin düzeni ve büyük ölçüde gözlemlenen taşa ait özelliklerden oluşan yapı, her tip bej mermer e göre kendi özelliğini vermektedir.

“Bilimsel” anlamda blok mermer, granit mermer ve dolomitik kalkerlerin ısı ve basınç altında başkalaşıma uğrayarak kristalleşmesi sonucu oluşmuş metamorfik bir kayaçtır. Mermerlerin kimyasal bileşimlerinde büyük oranda kalsiyum karbonat, daha düşük oranlarda magnezyum karbonat ve silisyum dioksit, ayrıca pigment olarak da değişik metal oksitlerı bulunmaktadır. Saf oldukları zaman yarı saydam ve beyaz renktedirler. Fakat yabancı maddelerin ve özellikle madedsel oksitle ön tesiriyle sarı, pembe, kırmızı, mavimirak, esmer ve siyah renkli olabilmektedirler. Bünyelerinde bazen rastlanan değişik renklerdeki damarlar, taşlara hayranlık uyandıran bir görüntü kazandırdığı gibi, kıymetlerini de artırrnakta; dekorasyon ve süsleme işlerinde özellikle bu çeşit mermerler tercih edilmektedir.

Özellikleri yukarıda belirtilen “hakiki (kristalin) mermerler” dünya üzerinde ağırlıklı olarak Alp Kuşağı, Ege Adaları, Anadolu Yarımadası, İran, Pakistan ve Hindistan (Himalayalar)dan Çin’e kadar uzanan alanda bulunmaktadır. Ayrıca metamorfik masifler içinde yeralan mermerler, masiflerin bulunduğu yerlerde (Kanada, İsveç, Anadolu, Urallar-Sibirya, Güney Afrika, Güney Amerika ve Avustralya) görülmektedir.