MENÜ

7/24 HIZLI İLETİŞİM

  • TEL: 0 226 246 08 88

  • FAKS: 0 226 245 84 99

  • Telefon 0 226 246 08 88

  • Çalışma saatlerimiz PZT - PZ 08:00 / 18:00

  • E-Mail Adresimiz info@umutmermer.com

Mermer Nedir ?

Mermer Nedir ?

Tarih : 03 Kasım 2017, 12:48

Mermerin Tanımı


Jeolojik tanımıyla “Mermer” kireçtaşı,dolomit gibi kayaçların belirli sıcaklık ve basınç altında başkalaşıma uğrayarak,tekrar kristalleşip,yeni bir yapı kazanmaları sonucu oluşmasıdır.Bunlar “Gerçek Mermer” olarak isimlendirilirler.


Endüstriyel anlamda “Mermer” ise,parlatılınca iyi cila alan ve alımı satımı olan her türlü kayacı kapsar.Endüstriyel alanda mermer olarak isimlendirilen kayaçların hepsi jeolojik anlamda mermer değildir.Ancak,kayacın türü ve bileşimi ne olursa olsun blok halinde çıkarılabilme,kesilme ve cilalanma gibi özellikler göstermesi kayaçların mermer olarak kabul edilmesine yeterlidir.Bu sınıfa giren kayaçlara örnek olarak granit,siyenit,traverten ve oniks verilebilir.


Mermerin Özellikleri


Mermerlerin ana kullanım alanları binaların içi ve dışında(yer ve duvar döşemeleri,basamaklar,sütunlar,şömineler,mutfak ve banyo-hamam,dış cephe kaplamaları) başta olmak üzere,süs eşyaları ve hediyelik eşyalardır.Mermer kırıntıları da mozaik olarak değerlendirilmektedir.Yukarıda anılan kullanım alanlarına uygun özellikler taşıyan mermerlerin seçilmesi büyük önem taşır.Bu nedenle,aşağıda incelenen özelliklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
1 Sertlik


Sert mermerler,binalarda daha çok döşemelerde ve kapı eşiklerinde kullanılır.Genel olarak,silikat minerallerinin artmasıyla birlikte mermerin sertliği de artar.Sert mermerlerin kesimi ve şekillendirilmesi daha zor ve masraflıdır.Buna karşılık,çok iyi cila kabul ederler.
2 Su Emme


Su emme daha çok binaların dış cephe kaplamalarında kullanılan mermerler için önem taşır.Zira,yağmur suları özellikle karbonat içeren mermerlerde tesir ederek çözülmelerine neden olur.
3 Birim Hacim Ağırlığı


Birim hacim ağırlığının bilinmesi nakliyat ücretlerinin belirlenmesinde, statik hesaplarda ve yük kaldırma işlerinde kullanılan halat seçiminde gereklidir.
4 Porozite


Mermerlerde porozitenin artmasıyla birlikte ekonomik değer azalır.Zira,atmosferin etkilerine karşı koyma özelliği porozitenin artmasıyla azalmaktadır.Mermerin gözeneklilik derecesinin bir ölçütü olarak kullanılmaktadır.
5 Aşınma Kaybı


İnsan trafiğinin etkisiyle,sürtünme sonucu taban döşemesi ve merdiven basamaklarında kullanılacak mermer plakalarda oluşabilecek aşınma kayıplarının bilinmesi,uygun mermer seçiminde önemlidir.Sürtünme etkisiyle oluşan aşınma kayıpları genellikle karbonatlı mermerlerde yüksek olup,mineral içeriği ve içerdiği minerallerin özellikleri nedeniyle magmatik kökenli mermerlerde düşüktür.Bu nedenle,sürtünme ile aşınma değeri mermerin kullanım alanını tayin edici bir gösterge olarak kabul edilmektedir.
6 Basınç Dayanımı


Mermerlerin kristal durumuna,poroziteye,CaCO3 miktarına ve yabancı


madde içeriğine göre değişken olup,500-1500 kgf/cm2 arasında değişir.Dayanım tabakalanmaya dik yönlerde daha fazla;paralel yönlerde ise daha azdır.Basınç dayanımı mermerin yapılarda kullanım yerini belirlemede bir gösterge olarak kullanılır.
7 Renk


Gerçek mermerler saf olduklarında beyaz tonlardadır.Ancak,yeryüzünde renkli mermerler daha yaygındır.Renklenme,mermeri oluşturan esas mineralin yanında tali veya az oranda yabancı element ve minerallerin varlığından kaynaklanır.Renk ve desen alım satımında önemli rol oynayan özelliklerdendir.
8 Saydamlık


Mermerin ışığı geçirebilme özelliğidir.İnce kristalli mermerlerin saydamlık özellikleri daha yüksektir.Bu özellikleri yüksek olan mermerler süs eşyası yapımında ve heykel-traşcılıkta kullanılır.
9 Cila Tutma


Mermerlerin cila tutma özellikleri farklılıklar gösterir.Genel olarak,sert mermerler daha iyi cila kabul ederler.Mermer işletme fabrikalarında levha haline getirilmiş ve boyutlandırılmış mermerlerin pazar değeri,bu malzemenin parlatılabilme özelliği ile yakında ilgilidir.İyi parlatılamayan malzemelerin Pazar değeri düşüktür.